Pejzaži

Pejzaž,pejsaž(francuski: paysage) ili krajolik je likovni motiv s prikazom krajobraza ili dijela krajolika. Prema kraju u kojem je rađen može biti: planinski, šumski, poljski, riječni ili pejzaž mora zvan marina; panorama je široki pogled na grad, a veduta je prikaz gradskih trgova i ulica. Posebna vrsta pejzaža je ruinizam, tj. slikanje starih arhitektonskih spomenika u ruševnom stanju. Osim po mjestu gdje je naslikan, pejzaž dobiva nazive i po vremenu kada je naslikan: proljetni, ljetni, jesenski, zimski, jutarnji, podnevni i sutonski - od kojih svaki ima svoje karakteristike i svoje majstore. Napokon, pejzaže dijelimo i po načinu slikanja: vizualni (nastao izravnim promatranjem prirode) i imaginarni (stvoren maštovitim kombiniranjem elemenata viđenog pejzaža). Pejzaž je u svojoj osnovi slika duha svoga autora i epohe u kojoj autor živi.

Webshop

- under construction - under construction - under construction -

Foto studio i tiskara “Magdalena”
vl. Višnja Bolf

Frankopanska 5
51 300 Delnice

MOB: 091 313 2044
TEL: 051 812 524
obrt.magdalena@ri.t-com.hr
magdalena.delnice@gmail.com

OIB: 31939110143
IBAN: HR7224020061140071354
MB: 92272100