Sport

Sportska fotografija je jedno od najzanimljivijih i najatraktivnijih područja fotografiranja. Podrazumijeva zaustavljanje trenutaka i fotografiranje objekata u pokretu, naglašavanje tih pokreta, akcija, dinamike, emocija, gracioznosti, atraktivnosti sporta i sportaša. Sportska fotografija zasigurno spada pod dokumentarnu, time i novinarsku fotografiju. Osnovni je cilj sportske fotografije vizualno prenijeti sve informacije o sportskim priredbama koje uključuju ne samo trenutke za vrijeme utakmice, nego i trenutke prije utakmice, zbivanja oko sportskih terena, zbivanja u gledalištima, te zbivanja nakon utakmice. Sportski fotoreporteri su umjetnici koji svojom fokusiranošću i koncentracijom tijekom cijelog sportskog događaja, prezentiraju najbolje od sporta kroz svoje spektakularne fotografije.

Webshop

- under construction - under construction - under construction -

Foto studio i tiskara “Magdalena”
vl. Višnja Bolf

Frankopanska 5
51 300 Delnice

MOB: 091 313 2044
TEL: 051 812 524
obrt.magdalena@ri.t-com.hr
magdalena.delnice@gmail.com

OIB: 31939110143
IBAN: HR7224020061140071354
MB: 92272100